Lai uzklausītu tiesnešu pašpārvaldes institūciju pārskatu par to darbu un apspriestu tiesu darba aktualitātes, Tieslietu padome nolēmusi sasaukt Latvijas tiesnešu konferenci 1. novembrī.

Tiesnešu konferences darba kārtība vēl tiek izstrādāta, taču zināms, ka viens no galvenajiem būs jautājums par tiesu darba aktualitātēm saistībā ar grozījumiem likumā „Par tiesu varu:”, kas stāsies spēkā ar 1. septembri.

Tiesnešu konference ir tiesnešu pašpārvaldes institūcija, kuras darbā ar balsstiesībām piedalās Augstākās tiesas tiesneši, apgabaltiesu tiesneši, rajonu (pilsētu) tiesu tiesneši un zemesgrāmatu nodaļu tiesneši.

Saskaņā ar likuma „Par tiesu varu” 89.11 pantuTieslietu padome sasauc Tiesnešu konferenci un nosaka tajā izskatāmos jautājumus.

 

Informāciju sagatavoja

Augstākās tiesas Komunikācijas nodaļas vadītāja Rasma Zvejniece

E-pasts: rasma.zvejniece@at.gov.lv, tālrunis: 67020396, 28652211