Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 12 kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un sešas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem.  Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Ieslodzījuma vietu pārvalde, Ministru kabinets, Finanšu ministrija, Nacionālais veselības dienests un Rīgas dome.

Informācija par atsevišķu lietu:

Administratīvo lietu departaments 27.septembrī rakstveida procesā izskatīs pieteicējas kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu. Lietā ir strīds par Nacionālajam veselības dienestam tiesībām vienpusēji izbeigt līgumattiecības ar ģimenes ārsti par valsts apmaksātajiem primārās veselības aprūpes pakalpojumiem gadījumā, kad Veselības inspekcija ir konstatējusi normatīvo aktu pārkāpumus ģimenes ārsta rīcībā. (Lieta SKA-289/2018).