• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 28. decembris, 2017.
Lietu par atlīdzinājuma pieprasīšanu sakarā ar ilgstošu invaliditātes pensijas nepiešķiršanu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 28. decembris, 2017.
Lietā par nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā
Administratīvo lietu departamentā 22. decembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 29.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 19. decembris, 2017.
Lietā par importēto medikamentu muitas vērtību aptur tiesvedību un vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 15. decembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 18. līdz 22.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 8. decembris, 2017.
Augstākā tiesa: pašvaldībai, vērtējot atļauju rīkot publisku pasākumu, jādod iespēja organizatoriem novērst identificētos trūkumus
Administratīvo lietu departamentā 6. decembris, 2017.
AKKA/LAA strīdā ar Konkurences padomi par biedrībai piemēroto sodu spriedums būs pieejams jaunā gada sākumā
Administratīvo lietu departamentā 1. decembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 4. līdz 8.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 30. novembris, 2017.
Atstāj spēkā spriedumu atcelt VID lēmumu par aprēķināto iedzīvotāju ienākuma nodokli par nekustamā īpašuma pārdošanu
Administratīvo lietu departamentā 27. novembris, 2017.
Lietu strīdā ar Iepirkumu uzraudzības biroju nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 27. novembris, 2017.
Lietu par pabalsta piešķiršanu saistībā ar slima bērna kopšanu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 24. novembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 27.novembra līdz 1.decembrim