• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvo lietu departamentā

Administratīvo lietu departamentā 29. decembris, 2020.
Senāts atzīst par pamatotiem PTAC uzliktos sodus par kreditēšanas noteikumu pārkāpumiem
Administratīvo lietu departamentā 23. decembris, 2020.
Senāts atzīst no starptautiska līguma izrietošas ASV pilsoņa tiesības prasīt Latvijas valsts vecuma pensijas piešķiršanu par Latvijā uzkrāto apdrošināšanas stāžu, pat ja šī persona nedzīvo Latvijas teritorijā
Administratīvo lietu departamentā 22. decembris, 2020.
Lai nodrošinātu sociālo taisnīgumu, Senāts nodod jaunai izskatīšanai lietu par ģimenes valsts pabalsta piešķiršanu
Administratīvo lietu departamentā 22. decembris, 2020.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par izslēgšanu no zvērinātu advokātu skaita
Administratīvo lietu departamentā 21. decembris, 2020.
Senāts aptur tiesvedību Dobeles HES pieteikumā par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu un vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Administratīvo lietu departamentā 18. decembris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 21. līdz 23.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 10. decembris, 2020.
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu, atbildot uz Senāta uzdotiem jautājumiem
Administratīvo lietu departamentā 7. decembris, 2020.
Atstāj negrozītus Zvērinātu advokātu eksāmena komisijas nelabvēlīgos lēmumus
Administratīvo lietu departamentā 3. decembris, 2020.
Par izskatāmām lietām no 7. līdz 11.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 1. decembris, 2020.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 1. decembris, 2020.
Stājies spēkā spriedums, atceļot Jelgavas pilsētas domes lēmumus par būvatļaujas izsniegšanu veikala “Depo” būvniecībai
Administratīvo lietu departamentā 27. novembris, 2020.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par lūgumu izsniegt atļauju un apmaksāt medicīnisku manipulāciju citā dalībvalstī saistībā ar personas reliģisko pārliecību