• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Civillietu departamentā

Civillietu departamentā 5. decembris, 2018.
Stājas spēkā spriedums strīdā starp Ekonomikas ministriju un “EXPO 2015”
Civillietu departamentā 3. decembris, 2018.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 22. novembris, 2018.
Stājas spēkā spriedums, ar kuru daļēji apmierināta prasība pret laikrakstu “Ludzas Zeme”
Civillietu departamentā 13. novembris, 2018.
Stājas spēkā spriedums, noraidot prasību par goda un cieņas aizskārumu
Civillietu departamentā 12. novembris, 2018.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 10. oktobris, 2018.
Stājas spēkā spriedums par naudas piedziņu prasībā par valstij nodarītajiem zaudējumiem saistībā ar izmaksātām prēmijām
Civillietu departamentā 10. septembris, 2018.
Augstākā tiesa uzdod apelācijas instances tiesai no jauna vērtēt, vai ir veikta fonogrammu retranslēšana pa kabeļiem
Civillietu departamentā 7. septembris, 2018.
Par izskatāmām lietām no 10. līdz 14.septembrim
Civillietu departamentā 29. jūnijs, 2018.
Augstākā tiesa atzīst par pamatotu dalībnieces izslēgšanu no SIA, taču uzdod no jauna vērtēt autortiesību pārkāpumu
Civillietu departamentā 27. jūnijs, 2018.
Augstākā tiesa: Zemes piespiedu nomas maksas apmēru neietekmē tas, vai zemes īpašnieks ir PVN maksātājs
Civillietu departamentā 8. jūnijs, 2018.
Augstākā tiesa: ēkas īpašniekam ir pirmpirkuma un izpirkuma tiesības uz zemes gabalu, kas atrodas zem viņa īpašumā esošas ēkas
Civillietu departamentā 6. jūnijs, 2018.
Augstākā tiesa: prasība par tāda morālā kaitējuma atlīdzību, kas nodarīts ar vienlīdzīgas attieksmes principa pārkāpumu atalgojuma noteikšanā, darbiniekam jāceļ triju mēnešu laikā