• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Civillietu departamentā

Civillietu departamentā 29. decembris, 2021.
Stājies spēkā spriedums, noraidot “Basketbola attīstības aģentūras Rīga” prasību
Civillietu departamentā 22. decembris, 2021.
Senāts: Prasību par zemes piespiedu nomas tiesisko attiecību nodibināšanu nevar vērst pret atsevišķu dzīvokļa īpašnieku
Civillietu departamentā 10. decembris, 2021.
Stājies spēka spriedums strīdā par Daugavas stadiona ledus halles nomnieces veiktajiem ieguldījumiem
Civillietu departamentā 1. decembris, 2021.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: novembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 1. novembris, 2021.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 13. oktobris, 2021.
Stājies spēkā spriedums, noraidot operas prasību pret TVnet par publicētu viedokļrakstu
Civillietu departamentā 1. oktobris, 2021.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: septembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 15. septembris, 2021.
Nodod jaunai izskatīšanai lietu par būvniecības līgumā noteiktās ieturējuma naudas atprasījumu uzņēmuma maksātnespējas gadījumā
Civillietu departamentā 25. augusts, 2021.
Stājies spēkā spriedums prasībā par goda un cieņas aizskārumu, vēršoties ar nepatiesām ziņām valsts iestādē
Civillietu departamentā 8. jūlijs, 2021.
Senāts: Par daudzdzīvokļu mājai piegādātās siltumenerģijas maksas parādu atbild dzīvokļu īpašnieki, kuru patēriņam pakalpojums sniegts, nevis dzīvojamās mājas pārvaldnieks
Civillietu departamentā 6. jūlijs, 2021.
Senāts atstāj negrozītu spriedumu par laulātajam piederošās daļas abu laulāto kopīgajā nekustamajā īpašumā atsvabināšanu no otra laulātā kreditora piedziņas
Civillietu departamentā 1. jūlijs, 2021.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi