• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesas sēžu kalendārs

Jūnijs 2023
PR OT TR CE PK SE SV 31 30 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments

-

Kancelejas tālrunis 67020339

Lietas nr.: SKA-1/2023  

Izskatīšanas datums: 07.06.2023  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Administratīvā apgabaltiesa  

Pieteicējs: Druvnieks, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

Atbildētājs: Lauku atbalsta dienests  

Būtība: Sūdzība par pienākuma uzlikšanu Lauku atbalsta dienestam izdot pieteicējam labvēlīgu administratīvo aktu Kasācijas kārtībā  

Kancelejas tālrunis 67020364

Kancelejas tālrunis 67020361