• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesas sēžu kalendārs

Novembris 2022
PR OT TR CE PK SE SV 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments

-

Kancelejas tālrunis 67020364

Lietas nr.: SKC-1023/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Rīgas apgabaltiesa  

Prasītājs: Jurijs Teļševskis  

Atbildētājs: VĀRNUKROGA NAMI  

Būtība: par īpašuma tiesību atzīšanu uz nekustamo īpašumu Blakus sūdzības/protesta lieta  

Lietas nr.: SKC-1005/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Rīgas apgabaltiesa  

Prasītājs: Maksātnespējīgās SIA ''ARCAN'' administratore Sanda Ziedone  

Atbildētājs: Maija Fromane  

Būtība: par dividenžu atmaksu Kasācijas lieta  

Lietas nr.: SKC-1068/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Rīgas apgabaltiesa  

Būtība: par bērna dzīvesvietas noteikšanu, saskarsmes tiesību izmantošanas kārtības noteikšanu, uzturlīdzekļu piedziņa Blakus sūdzības/protesta lieta  

Lietas nr.: SKC-1110/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Rīgas apgabaltiesa  

Būtība: saskarsmes kārtības noteikšana Blakus sūdzības/protesta lieta  

Lietas nr.: SKC-657/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Zemgales apgabaltiesa  

Prasītājs: FAN BŪVE, SIA  

Atbildētājs: Viktors Kondrašovs, Dina Eikina, Ivars Bulašs  

Būtība: pirkuma līguma, laulības līguma un vienošanās par bērnu dzīvesvietu atzīšanu par spēkā neesošiem un par zemesgrāmatu nodaļas nostiprinājuma ieraksta dzēšanu un prasības nodrošinājumu Kasācijas lieta  

Lietas nr.: SKC-968/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Zemgales apgabaltiesa  

Prasītājs: Ojārs Ozoliņš  

Atbildētājs: Ogres novada pašvaldība, Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Ogres iecirknis  

Būtība: par atšķirīgas attieksmes aizlieguma pārkāpšanu, par tiesību liegšanu uz taisnu tiesu Blakus sūdzības/protesta lieta  

Kancelejas tālrunis 67020339

Lietas nr.: SKA-432/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Administratīvā apgabaltiesa  

Pieteicējs: Ventspils Port Services, SIA  

Atbildētājs: Uzņēmumu reģistrs  

Būtība: Sūdzība par Uzņēmumu reģistra 23.03.2020. lēmuma Nr.1-5n/302 grozīšanu Kasācijas kārtībā  

Lietas nr.: SKA-325/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Administratīvā apgabaltiesa  

Pieteicējs: Global Technology Group, Sabiedrība ar ierobežotu atbildību  

Atbildētājs: Valsts kultūrkapitāla fonds  

Būtība: Sūdzība par Valsts kultūrkapitāla fonda padomes 30.05.2019.lēmuma (sēdes prot.Nr.6 (378)) 5.pielikuma Nr.2019-2-MDM047-I) atzīšanu par prettiesisku Kasācijas kārtībā  

Lietas nr.: SKA-1008/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  

Pieteicējs: Kaspars Meola  

Atbildētājs: Valsts meža dienests  

Būtība: administratīvā akta atcelšana administratīvā akta izdošana Blakus sūdzības kārtībā  

Lietas nr.: SKA-202/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Administratīvā apgabaltiesa  

Pieteicējs: Oļegs Roščins  

Atbildētājs: Valsts ieņēmumu dienests  

Būtība: Sūdzība par Valsts ieņēmumu dienesta 30.09.2015.lēmumu Nr.22.11/L-39557 Kasācijas kārtībā  

Lietas nr.: SKA-200/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Administratīvā apgabaltiesa  

Pieteicējs: Andrejs Zobovs, Irina Zobova  

Atbildētājs: Valsts ieņēmumu dienests  

Būtība: Sūdzība par VID 30.03.2012.lēmumu Nr.22.4.7/26754 Kasācijas kārtībā  

Kancelejas tālrunis 67020361

Lietas nr.: SKK-150/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Rīgas apgabaltiesa  

Apsūdzētais: Andrejs Lazdovskis,
Vitālijs Tens
 

Apsūdzības panti: KL 176.p.2.d.,
KL 176.p.2.d., KL 180.p.1.d.
 

Lietas nr.: SKK-162/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Rīgas apgabaltiesa  

Apsūdzētais: Genādijs Kliševičs  

Apsūdzības panti: KL 168-1.p.  

Lietas nr.: SKK-464/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Zemgales apgabaltiesa  

Apsūdzētais: Armands Ancāns  

Apsūdzības panti: KL 175.p.3.d., KL 185.p.1.d.  

Lietas nr.: SKK-432/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Rīgas apgabaltiesa  

Apsūdzētais: Arnis Zīlītis,
Aldis Lukmanis
 

Apsūdzības panti: KL 320.p.3.d.,
KL 320.p.3.d.
 

Lietas nr.: SKK-313/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Latgales apgabaltiesa  

Apsūdzētais: Roberts Kaļva  

Apsūdzības panti: KL 329.p.  

Lietas nr.: SKK-146/2022  

Izskatīšanas datums: 30.11.2022  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Zemgales apgabaltiesa  

Apsūdzētais: Vaņlu (Wanlu Wu) Vu  

Apsūdzības panti: KL 233.p.2.d.