• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesas sēžu kalendārs

Oktobris 2023
PR OT TR CE PK SE SV 30 29 28 27 26 25 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments

-

Kancelejas tālrunis 67020339

Lietas nr.: SKA-919/2023  

Izskatīšanas datums: 03.10.2023  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Administratīvā rajona tiesa Jelgavas tiesu nams  

Pieteicējs: Aiva Zukule  

Atbildētājs: Latvijas Universitāte  

Būtība: Administratīvā akta atcelšana daļā, administratīvā akta atcelšana un kaitējuma atlīdzinājums Blakus sūdzības kārtībā  

Lietas nr.: SKA-666/2023  

Izskatīšanas datums: 03.10.2023  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Administratīvā apgabaltiesa  

Pieteicējs: Tomass Rozenbergs  

Atbildētājs: Ģenerālprokuratūra  

Būtība: Sūdzība par pienākuma uzlikšanu Latvijas Republikai atlīdzināt pieteicējam nemantisko kaitējumu un mantisko zaudējumu Kasācijas kārtībā  

Lietas nr.: SKA-155/2023  

Izskatīšanas datums: 03.10.2023  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Administratīvā apgabaltiesa  

Pieteicējs: Jurijs Agafonovs  

Atbildētājs: Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra  

Būtība: Sūdzība par pienākuma uzlikšanu Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai izdot pieteicējam labvēlīgu administratīvo aktu Kasācijas kārtībā  

Kancelejas tālrunis 67020361

Lietas nr.: SKK-93/2023  

Izskatīšanas datums: 03.10.2023  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Kurzemes apgabaltiesa  

Apsūdzētais: Aleksandrs (Aleksandr) Komarovs (Komarov),
Mihhails (Mihhail) Pavlovs (Pavlov),
Egert Oll,
Walters (Walter) Vahkels (Vahkel),
Igors Vološins
 

Apsūdzības panti: KL 323.p.1.d., KL 285.p.3.d.,
KL 285.p.3.d.,
KL 285.p.3.d.,
KL 285.p.3.d.,
KL 285.p.3.d.
 

Kancelejas tālrunis 67020364