• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Tiesas sēžu kalendārs

Marts 2023
PR OT TR CE PK SE SV 28 27 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9

SKC - Civillietu departaments
SKK - Krimināllietu departaments
SKA - Administratīvo lietu departaments

-

Kancelejas tālrunis 67020339

Lietas nr.: SKA-159/2023  

Izskatīšanas datums: 21.03.2023  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams  

Pieteicējs: Personu apvienība "Mareks Zeltiņš, Uldis Tēraudkalns, Romans Čmeliks un Christoph Haimberger "  

Atbildētājs: Iepirkumu uzraudzības birojs, Attīstības finanšu institūcija Altum, AS  

Būtība: administratīvā akta atzīšana par prettiesisku atlīdzināt materiālo kaitējumu atlīdzināt personisko kaitējumu Kasācijas kārtībā  

Kancelejas tālrunis 67020361

Lietas nr.: SKK-144/2023  

Izskatīšanas datums: 21.03.2023  

Procesa veids: Rakstveida process  

Iepriekšējā instance: Kurzemes apgabaltiesa  

Apsūdzētais: Beata Zarinska-Piņķe  

Apsūdzības panti: KL 218.p.2.d.  

Kancelejas tālrunis 67020364