Krimināllietu departamentā

Drukas versija
22. maijs, 2018

Krimināllietu par iesaistīšanos bruņotā konfliktā Sīrijā nodod jaunai izskatīšanai

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments krimināllietā par iesaistīšanos teroristiskā organizācijā „Islāma valsts Irākā un Sīrijā” un piedalīšanos ārpus Latvijas Republikas notiekošā bruņotā konfliktā atcēla apelācijas instances tiesas spriedumu un nodeva lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā. Augstākā tiesa atzina, ka apelācijas instances tiesa, izskatot lietu, nav izvērtējusi Krimināllikuma 89.1panta otrās daļas un 77.1panta konkurences vai kopības jautājumu, tādējādi pieļāvusi Krimināllikuma normu un Kriminālprocesa likuma normu būtiskus pārkāpumus.
18. maijs, 2018

Par izskatāmām lietām no 21. līdz 25.maijam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs lietas, kurās kasācijas sūdzības iesnieguši apsūdzēto aizstāvji.
10. maijs, 2018

Stājies spēkā notiesājošais spriedums Jēkabpils spēļu zāles aplaupīšanas lietā epizodē par personas sagrābšanu un laupīšanas izdarīšanu Jūrmalā

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 8.maijā nolēma atteikt pārbaudīt kasācijas kārtībā Zemgales apgabaltiesas lēmumu, ar kuru trīs apsūdzētie atzīti par vainīgiem izvirzītajās apsūdzībās par personas sagrābšanu un laupīšanas izdarīšanu Jūrmalā. Šāds lēmums pieņemts, jo atbilstoši Kriminālprocesa likuma 573.pantā noteiktajam Krimināllietu departaments nolēmuma tiesiskumu kasācijas kārtībā pārbauda tikai tādā gadījumā, ja kasācijas sūdzībā izteiktā prasība pamatota ar Krimināllikuma pārkāpumu vai šā likuma būtisku pārkāpumu. Līdz ar to stājas spēkā Zemgales apgabaltiesas šī gada 15.februāra spriedums, ar kuru trīs apsūdzētie atzīti par vainīgiem konkrētajā epizodē un galīgais sods viņiem noteikts brīvības atņemšana attiecīgi uz 19, 17 un 11 gadiem un policijas kontroli uz trim gadiem.
3. maijs, 2018

Par izskatāmām lietām no 7. līdz 11.maijam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Trīs lietās saņemti pieteikumi vai protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu. 
27. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 2. līdz 3.maijam

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras lietas. Trīs lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
23. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 23. līdz 27.aprīlim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs 16 lietas. Septiņās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un divās lietās prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Četrās lietās saņemtas gan kasācijas sūdzības, gan prokurora kasācijas protests. Divās lietās saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu un vienā lietā izskatīs sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu saistībā ar medicīniska rakstura piespiedu līdzekli.
13. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 16. līdz 21.aprīlim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs septiņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un vienā lietā prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts protests par tiesas nolēmumu jaunu izskatīšanu.
13. aprīlis, 2018

Atstāj spēkā notiesājošo spriedumu krimināllietā par ierīces operatīvās darbības pasākumu traucēšanai glabāšanu

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments 12.aprīlī atstāja negrozītu Rīgas apgabaltiesas spriedumu, ar kuru apsūdzētais atzīts par vainīgu un sodīts par to, ka viņš pārkāpa sevišķā veidā veicamiem operatīvās darbības pasākumiem speciāli radītas ierīces aprites aizliegumu, glabājot savā darbavietā ierīci, kas slāpē un bloķē konkrētus signālus konkrētā rādiusā. Līdz ar Augstākās tiesas lēmumu stājas spēkā apsūdzētajam noteiktai sods – naudas sods 10 minimālo mēnešalgu apmērā, proti, 3800 euro, atņemot tiesības veikt jebkādas darbības ar stratēģiskās nozīmes precēm uz 1 gadu.
6. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.aprīlim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas lietas. Piecās lietās saņemtas apsūdzēto vai aizstāvju kasācijas sūdzības un trīs lietās arī prokurora kasācijas protests par apelācijas instances tiesas nolēmumiem. Vienā lietā saņemts prokurora protests par pirmās instances tiesas lēmumu nosūtīt lietu prokuratūrai pārkāpumu novēršanai. 
29. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 3. līdz 6.aprīlim

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments rakstveida procesā izskatīs trīs lietas ar apsūdzēto vai aizstāvju iesniegtām kasācijas sūdzībām par apelācijas instances tiesas nolēmumiem.