Augstākās tiesas (Senāta) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs 14 kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Valsts policija, Vides pārraudzības valsts birojs, Valsts policija, Vides aizsardzības klubs, Valsts meža dienests, Satiksmes ministrija un Rīgas dome.

 

Informācija par atsevišķām lietām:

  1. Administratīvo lietu departaments 6.jūlijā rakstveida procesā  izskatīs pieteicējas blakus sūdzību par Administratīvās rajona tiesas lēmumu atteikties pieņemt pieteikumu.

Pieteicēja politisko partiju apvienība „Jaunā Saskaņa” ir vērsusies tiesā ar pieteikumu par Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr. 103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” atcelšanu. Ar Administratīvās rajona tiesas tiesneša lēmumu pieteikumu atteikts pieņemt. Blakus sūdzības lietā ir risināms jautājums par to, vai pieteicēja ir tiesīga pārsūdzēt rīkojumu, ar kuru valstī izsludināta ārkārtējā situācija. ().

 

  1. Administratīvo lietu departaments 10.jūlijā turpinās izskatīt lietu, kas ierosināta, pamatojoties uz SIA “Hydro Energo” pieteikumu par Valsts ieņēmumu dienesta lēmuma atcelšanu, ar kuru pieteicējai papildu samaksai budžetā aprēķināts muitas nodoklis un nokavējuma nauda. Konkrētajā lietā pieteicējai aprēķināts nodokļu parāds par importētajām precēm – misiņa stieņiem.

Iepriekš Senāts bija apturējis lietā tiesvedību, lai vērstos ar prejudiciāliem jautājumiem Eiropas Savienības Tiesā. (Lieta SKA-45/2020).

 

Baiba Kataja, Augstākās tiesas preses sekretāre

Tālr.: 67020396; e-pasts: baiba.kataja@at.gov.lv