• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Krimināllietu departamentā 26. janvāris, 2023.
Atstāj negrozītu notiesājošo spriedumu krimināllietā saistībā ar kokvilnas kravas piesavināšanos
Civillietu departamentā 26. janvāris, 2023.
Senāts skaidro patērētāja tiesības prasīt cenas samazinājumu, iegādājoties lietotu automašīnu ar trūkumiem
Administratīvo lietu departamentā 12. janvāris, 2023.
Eiropas Savienības Tiesa pasludina spriedumu, atbildot uz Senāta uzdotiem jautājumiem Dobeles HES un SIA “GM” pieteikumā
Krimināllietu departamentā 12. janvāris, 2023.
Nodod jaunai izskatīšanai krimināllietu par nacionālā naida un nesaticības izraisīšanu Facebook ierakstā
Krimināllietu departamentā 10. janvāris, 2023.
Atstāj spēkā notiesājošo spriedumu diviem ceļu policistiem par kukuļa pieprasīšanu un pieņemšanu
Krimināllietu departamentā 10. janvāris, 2023.
Senāta Krimināllietu departaments pirmo reizi skata lietu paplašinātā tiesnešu sastāvā
Krimināllietu departamentā 30. decembris, 2022.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Civillietu departamentā 30. decembris, 2022.
Civillietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. decembris, 2022.
Administratīvo lietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: decembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Administratīvo lietu departamentā 30. decembris, 2022.
Senāts: jautājums par valsts naudas sadali sportā ir publiski tiesisks
Administratīvo lietu departamentā 29. decembris, 2022.
Senāts: pieteikums par Medību koordinācijas komisijas rīcību, nenosakot medījamo dzīvnieku nodarīto zaudējumu apmēru lauksaimniecībai, nav izskatāms administratīvā procesa kārtībā
Administratīvo lietu departamentā 29. decembris, 2022.
Senāts: nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 90% apmērā piemērojami tikai tādam īpašumam, kas nodots ekskluzīvā sabiedriskā labuma organizācijas lietošanā