• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Par tiesu lietām

Civillietu departamentā 29. decembris, 2017.
Augstākā tiesa: Apstiprinot nekustamā īpašuma izsoles aktu, īpašuma tiesību atzīšanas prasības nodrošināšanas atzīme nav dzēšama
Administratīvo lietu departamentā 28. decembris, 2017.
Lietu par atlīdzinājuma pieprasīšanu sakarā ar ilgstošu invaliditātes pensijas nepiešķiršanu nodod jaunai izskatīšanai
Administratīvo lietu departamentā 28. decembris, 2017.
Lietā par nekustamā īpašuma nodokļa papildlikmi iesniedz pieteikumu Satversmes tiesā
Civillietu departamentā 22. decembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 29.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 22. decembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 27. līdz 29.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 19. decembris, 2017.
Lietā par importēto medikamentu muitas vērtību aptur tiesvedību un vēršas Eiropas Savienības Tiesā
Krimināllietu departamentā 15. decembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 18. līdz 22.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 15. decembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 18. līdz 22.decembrim
Civillietu departamentā 14. decembris, 2017.
Augstākā tiesa: Latvijas Gāzei jāsedz zaudējumi, kas patērētājam rodas, ierīkojot alternatīvu apkures sistēmu, piegādātājai atsakot dabasgāzes piegādes līguma noslēgšanu
Krimināllietu departamentā 8. decembris, 2017.
Par izskatāmām lietām no 11. līdz 15.decembrim
Administratīvo lietu departamentā 8. decembris, 2017.
Augstākā tiesa: pašvaldībai, vērtējot atļauju rīkot publisku pasākumu, jādod iespēja organizatoriem novērst identificētos trūkumus
Krimināllietu departamentā 8. decembris, 2017.
Sakarā ar jaunatklātiem apstākļiem tiesa atjauno kriminālprocesu un nodod lietu jaunai izskatīšanai