• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pieteicēja

ZENTAS LOGINAS MUZEJS pret Latviju. Nr.32066/06 - Lēmums (kopsavilkums), 13.12.2016.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

ZENTAS LOGINAS MUZEJS pret Latviju. Nr.32066/06 - Lēmums, 13.12.2016
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

ŽEREBKOVS pret Latviju. Nr.16800/11 - Lēmums (kopsavilkums), 26.09.2019.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

ZIKOVS pret Latviju. Nr.17689/14 - Lēmums (kopsavilkums), 23.07.2015.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

ZIRNĪTE pret Latviju. Nr.17483/10 - Spriedums (kopsavilkums), 11.06.2020.
1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai

Lejupielādēt

ZUZANE pret Latviju. Nr. 33674/02 – Lēmums (kopsavilkums), 21.05.2013.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt