Administratīvo lietu departamentā

Drukas versija
20. aprīlis, 2018

Lietā par priekšnodokļa atskaitīšanu vēršas ar prejudiciālu jautājumu Eiropas Savienības Tiesā

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 13.aprīlī, skatot pieteicējas – SIA “Kuršu zeme” – kasācijas sūdzību par Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, pieņēma lēmumu apturēt tiesvedību lietā un vērsties Eiropas Savienības Tiesā. Augstākajai tiesai radās šaubas par Direktīvas 2006/112/EK 168.panta „a” punkta interpretāciju – vai šai normai atbilst liegums atskaitīt priekšnodokli, pamatojoties vienīgi uz secinājumu par personas apzinātu iesaistīšanos simulatīvu darījumu noformēšanā, bet neidentificējot, kādā veidā šo darījumu rezultātā un kādas personas varētu būt guvušas nepamatotas fiskālas priekšrocības, salīdzinot ar situāciju, kad darījumi būtu noformēti atbilstoši to faktiskajiem apstākļiem. Tādēļ Augstākā tiesa uzskata, ka uzdodams prejudiciālais jautājums Eiropas Savienības Tiesai. Tiesvedība lietā apturēta līdz brīdim, kad Eiropas Savienības Tiesa pieņems nolēmumu sakarā ar prejudiciālo jautājumu.
18. aprīlis, 2018

Augstākā tiesa ar blakus lēmumu vērš iestāžu uzmanību uz bāriņtiesas amatpersonas iespējamu tiesību normu pārkāpumu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 16.aprīlī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par bāriņtiesas amatpersonas vienpersoniskā lēmuma par aizgādības tiesību pārtraukšanu atcelšanu. Augstākā tiesa nodeva lietu jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
16. aprīlis, 2018

Nodod jaunai izskatīšanai lietu par Dzimtsarakstu departamenta atteikumu reģistrēt vārda un uzvārda maiņu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 16.aprīlī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru noraidīts pieteikums par pienākuma uzlikšanu Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentam mainīt pieteicēja vārdu un uzvārdu. Augstākā tiesa secināja, ka apelācijas instances tiesas spriedums ir atceļams, jo tajā nepareizi interpretētās tiesību normas un tas ir ietekmējis lietas izskatīšanas rezultātu. Augstākā tiesa arī konstatēja, ka apelācijas instances tiesa nav atsevišķi vērtējusi dubultuzvārdu veidošanas pieļaujamību. Lieta nodota jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.
16. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 16. līdz 21.aprīlim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs vienu kasācijas sūdzību un rakstveida procesā – trīs kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un piecas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts robežsardze, Jūrmalas pilsētas dome un Rīgas bāriņtiesa.  
9. aprīlis, 2018

Atzīst par pamatotu KNAB lēmuma atcelšanu par uzlikto sodu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 9.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, atzīstot par nepamatotu Korupcijas novēršnas un apkarošanas biroja (KNAB) lēmumu par soda uzlikšanu pieteicējam adminitratīvā pārkāpuma lietā, savienojot valsts amatpersonas amatu ar darba izpildi nodibinājumā. 
6. aprīlis, 2018

Par izskatāmām lietām no 9. līdz 13.aprīlim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs deviņas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un divas blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Izglītības un zinātnes ministrija, Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs, Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija, Veselības inspekcija, Ķekavas novada dome un Rīgas dome. 
4. aprīlis, 2018

Atzīst par pamatotu tiesu izpildītājam piemēroto disciplinārsodu

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 4.aprīlī atstāja negrozītu Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru Tieslietu ministrijas lēmums par tiesu izpildītāja saukšanu pie disciplināratbildības atzīts par tiesisku. Ar minēto lēmumu tiesu izpildītājam par Zvērinātu tiesu izpildītāju ētikas kodeksa normu pārkāpumiem piemērots disciplinārsods – piezīme. Augstākās tiesas spriedums nav pārsūdzams.
4. aprīlis, 2018

Augstākā tiesa: ja pastāv acīmredzami apstākļi, ka pieteikums ir noraidāms, tad šādas lietas var atteikties pieņemt izskatīšanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 3.aprīlī lietā par pieteicēja informācijas pieprasījumu Satversmes aizsardzības birojam publicistiskiem mērķiem iepazīties ar visiem iestādes rīcībā esošajiem Valsts drošības komitejas aģentūras kartotēkas dokumentiem pieņēma lēmumu atcelt Administratīvās rajona tiesas tiesneša 2017.gada 21.novembra lēmumu par atteikšanos pieņemt pieteikumu un atteica pieteikuma izskatīšanu.
29. marts, 2018

Par izskatāmām lietām no 3. līdz 6.aprīlim

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas vai pirmās instances tiesas spriedumiem un trīs blakus sūdzības par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētāji ir Valsts ieņēmumu dienests, Tieslietu ministrija, Aizsardzības ministrija, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Rīgas dome. 
28. marts, 2018

Pagaidu aizsardzības ietvaros par pirmšķietami prettiesisku atzīst Valsts asinsdonoru centra noslēgto līgumu par reaģentu piegādi; tiesa nosaka saprātīgu termiņu situācijas sakārtošanai

Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments 23.martā atcēla Administratīvās rajona tiesas lēmumu un piemēroja pagaidu aizsardzību SIA „Abbott Laboratories Baltics” pieteikumā par reaģentu piegādi donoru asins seroloģiskā skrīninga veikšanai. Augstākā tiesa atzina, ka lietā pārsūdzētais starp Valsts asinsdonoru centru un SIA „Medilink” noslēgtais iepirkuma līgums ir pirmšķietami prettiesisks, un noteica, ka šā līguma darbība ir apturama no 2019.gada 1.janvāra. Augstākās tiesas lēmums nav pārsūdzams.