Par tiesu lietām

Drukas versija
8. februāris, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 11. līdz 15.februārim

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības. Rakstveida procesā Senāts izskatīs četras kasācijas sūdzības un piecas blakus sūdzības. Vienā lietā būs pieejams nolēmums iepriekš tiesas sēdē izskatītā lietā.
5. februāris, 2013

Noraida prasību pret Rīgas satiksmi par atlīdzinājumu saistībā ar brauciena laikā gūtu traumu

5.februārī Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta noraidīja prasību pret SIA "Rīgas satiksme" sakarā ar maršruta autobusā brauciena laikā gūtu traumu. Pilns apelācijas instances tiesas spriedums tiks sastādīts 19.februārī un pēc motivēta nolēmuma sagatavošanas dienas lietas dalībnieki to 30 dienu laikā varēs pārsūdzēt Senātā.
4. februāris, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.februārim

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības. Rakstveida procesā Senāts izskatīs piecas kasācijas sūdzības un piecas blakus sūdzības. Vienā lietā būs pieejams nolēmums iepriekš tiesas sēdē izskatītā lietā.
1. februāris, 2013

Apgabaltiesai no jauna būs jāvērtē Rīgas domes bezdarbība, nerīkojot iepirkuma procedūru sadzīves atkritumu apsaimniekošanai pilsētā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 1.februārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas 2010.gada 15.novembra spriedumu, ar kuru noraidīts SIA „Lobbel” pieteikums atzīt par prettiesisku Rīgas domes rīcību, nerīkojot iepirkuma procedūru sadzīves atkritumu apsaimniekošanai pilsētā.
1. februāris, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 4. līdz 8.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 25 lietas. Tiesas sēdē izskatīs 14 apelācijas sūdzības, divus pieteikumus par prasības nodrošinājuma atcelšanu un vienu pieteikumu par sprieduma izpildes sadalīšanu termiņos. Septiņās lietās būs sprieduma pasludināšana.
31. janvāris, 2013

Apgabaltiesai no jauna būs jāvērtē Latvenergo tarifu lieta

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 31.janvārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas 2012.gada 25.jūnija spriedumu, ar kuru Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) 2011.gada 16.februāra lēmums Nr.40 par elektroenerģijas tarifiem saistītajiem lietotājiem atcelts ar tā pieņemšanas dienu. Apelācijas instances tiesai lieta būs jāizskata no jauna. Senāta spriedums nav pārsūdzams.
31. janvāris, 2013

Tiesa negroza lēmumu par kibernoziegumos apsūdzētā izdošanas pieļaujamību ASV

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu tiesu palāta 31.janvārī atstāja negrozītu Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras Darbības analīzes un vadības departamenta Starptautiskās sadarbības nodaļas prokurora 2012.gada 20.decembra lēmumu par kibernoziegumos apsūdzētā Latvijas pilsoņa Denisa Čalovska izdošanu Amerikas Savienotajām Valstīm (ASV).
28. janvāris, 2013

Apgabaltiesai no jauna būs jāskata Gundara Bojāra pieteikums par KNAB lēmuma atcelšanu

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 28.janvārī atcēla Administratīvās apgabaltiesas spriedumu, ar kuru tika apmierināts bijušā Rīgas domes priekšsēdētāja Gundara Bojāra pieteikums un atcelts Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja lēmums par 13 300 latu iemaksāšanu valsts budžetā sakarā ar prēmiju izmaksu. Senāts nodeva lietu jaunai izskatīšanai Administratīvajā apgabaltiesā. Senāta spriedums nav pārsūdzams.
25. janvāris, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 28.janvāra līdz 1.februārim

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments kopsēde mutvārdu procesā izskatīs divas kasācijas sūdzības. Rakstveida procesā Senāts izskatīs 12 kasācijas sūdzības un sešas blakus sūdzības. Sešās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdēs izskatītās lietās.
25. janvāris, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 28.janvāra līdz 1.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 25 lietas. Tiesas sēdē izskatīs astoņas apelācijas sūdzības. 11 lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs trīs blakus sūdzības un trīs pieteikumus par kļūdas labošanu.