Par tiesu lietām

Drukas versija
26. februāris, 2013

Senāts: Kreditoram vienpusēji laužot līgumu, zūd līgumiskais pamats nokavējuma procentu un līgumsoda piedziņai pēc līguma izbeigšanās

Augstākās tiesas Senāta Civillietu departamentā kļuvis pieejams pilns Senāta spriedums AS „PrivatBank” maza apmēra prasības lietā pret parādnieci par parāda piedziņu. Izskatījis lietu paplašinātā – 11 senatoru sastāvā Senāts ar šo spriedumu izdara precizējumu judikatūrā, ka līgumiskie procenti un līgumsods gadījumos, kad līdzējs tiesīgi atkāpjas no līguma, ir atlīdzināmi līdz brīdim, kad līgums beidz pastāvēt.
26. februāris, 2013

Senāts konstatē tiesību normu pārkāpumus taksometru pakalpojumu sniegšanas tirgū Rīgā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 25.februārī rakstveida procesā izskatīja pieteicēja blakus sūdzību par tiesas lēmumu, ar kuru izbeigta tiesvedība pieteikumā par publiskas taksometru stāvvietas noteikšanu Centrālās dzelzceļa stacijas laukumā Rīgā.
25. februāris, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 25. februāra līdz 1.martam

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas lietas. Rakstveida procesā Senāts izskatīs septiņas kasācijas sūdzības un vienpadsmit blakus sūdzības.
22. februāris, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 25.februāra līdz 1.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 37 lietas. Tiesas sēdē izskatīs desmit apelācijas sūdzības, vienu pieteikumu par papildsprieduma taisīšanu un vienu pieteikumu par prasības nodrošinājuma atcelšanu. 13 lietās būs sprieduma pasludināšana. Rakstveida procesā izskatīs 12 blakus sūdzības.
20. februāris, 2013

Senāts atliek Stadler Bussnang AG blakus sūdzības izskatīšanu, dodot iespēju trešajai personai lietā iepazīties ar pieteikuma būtību

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 20.februārī atlika Stadler Bussnang AG blakus sūdzības izskatīšanu par Administratīvās rajona tiesas lēmumu, ar kuru atteikts pieņemt pieteikumu.
20. februāris, 2013

Lietā par iekļaušanu „melnajā sarakstā” Senāts vērsīsies pie ģenerālprokurora

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments, izskatot Vjačeslava Šestakova pieteikumu par iekšlietu ministra lēmuma atcelšanu, nolēma vērsties pie ģenerālprokurora, lai tiktu izvērtēts jautājums kādā ceļā ir iegūti materiāli, uz kuriem savā lēmumā atsaucas iekšlietu ministrs.
18. februāris, 2013

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.februārim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu tiesu palātas sarakstos 21 lieta. Tiesas sēdē izskatīs 14 apelācijas sūdzības un vienu blakus sūdzību. Sešās lietās būs sprieduma pasludināšana.
15. februāris, 2013

Par Senātā izskatāmām lietām no 18. līdz 22.februārim

Augstākās tiesas (AT) Senāta Administratīvo lietu departaments tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs divas lietas. Rakstveida procesā Senāts izskatīs trīs kasācijas sūdzības un astoņas blakus sūdzības. Piecās lietās būs pieejami nolēmumi iepriekš tiesas sēdē izskatītās lietās.
14. februāris, 2013

Senāts negroza lēmumu par Anglijas tiesas sprieduma izpildīšanu Latvijā

13.februārī Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments tiesas sēdē izskatīja kompānijas „Trade Agency Limited” blakus sūdzību par Rīgas apgabaltiesas lēmumu, ar kuru atstāts negrozīts pirmās instances tiesas spriedums par Anglijas Augstās justīcijas tiesas Karalienes tiesas departamenta sprieduma atzīšanu un izpildīšanu Latvijas Republikas teritorijā kompānijas „Seramico Investments Limited” prasībā pret kompāniju „Trade Agency Limited”.
11. februāris, 2013

Senāts aptur tiesvedību nepilsoņu referenduma lietā; vērsīsies ar pieteikumu Satversmes tiesā

Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments 11. februārī paziņoja lēmumu lietā, kas tika ierosināta, pamatojoties uz Jāņa Kuzina, Andra Tolmačova, Aleksandra Kuzmina un Žannas Kareļinas pieteikumu par Centrālās vēlēšanu komisijas lēmumu.