• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Krimināllietu departamentā

Krimināllietu departamentā 1. novembris, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: oktobrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 29. oktobris, 2021.
Par izskatāmām lietām no 1. līdz 5.novembrim
Krimināllietu departamentā 14. oktobris, 2021.
Atceļ attaisnojošo spriedumu krimināllietā daļā par dienesta pilnvaru pārsniegšanu un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 1. oktobris, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: septembrī klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 29. septembris, 2021.
Stājies spējā notiesājošs spriedums un kaitējuma kompensācijas piedziņa lietā par nereģistrētas uzņēmējdarbības veikšanu
Krimināllietu departamentā 24. septembris, 2021.
Nodod jaunai izskatīšanai krimināllietu par autortiesību pārkāpšanu, izmantojot datorprogrammas
Krimināllietu departamentā 25. augusts, 2021.
Stājies spēkā notiesājošais spriedums krimināllietā par pensionētās prokurores slepkavību
Krimināllietu departamentā 2. augusts, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūlijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 14. jūlijs, 2021.
Apgabaltiesai no jauna jāskata krimināllieta daļā par uzņēmēja slepkavību un amatpersonas slepkavības mēģinājumu, saistītu ar spridzināšanu
Krimināllietu departamentā 1. jūlijs, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: jūnijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi
Krimināllietu departamentā 16. jūnijs, 2021.
Senāts atzīst Eiropas Cilvēktiesību tiesas spriedumu par jaunatklātu apstākli un nodod lietu jaunai izskatīšanai
Krimināllietu departamentā 1. jūnijs, 2021.
Krimināllietu departamenta judikatūra un tiesu prakse: maijā klasifikatoros pievienoti nolēmumi