• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pieteicēja

Z.H. pret Ungāriju (Z.H. v. Hyngary). Nr.28973/11 – Spriedums, 08.11.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību

Lejupielādēt

ZAHARENOKS pret Latviju. Nr. 9161/03 – Lēmums, 03.06.2008.
5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

ZAICEVS pret Latviju. Nr.65022/01 – Spriedums (kopsavilkums), 31.07.2007.
6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 7.protokols 2.pants - Apelācijas tiesības krimināllietās

Lejupielādēt

ZANDBERGS pret Latviju. Nr.71092/01 – Spriedums (kopsavilkums) – 20.12.2011.
5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

ŽARSKIS pret Latviju. Nr.33695/03 – Lēmums, 17.03.2009
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 6.panta 2.punkts - Nevainīguma prezumpcija / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai

Lejupielādēt

ZAVOLOKA pret Latviju. Nr.58447/00 – Lēmums, 29.04.2003.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 13.pants + 2.pants

Lejupielādēt

ZAVOLOKA pret Latviju. Nr.58447/00 – Spriedums (kopsavilkums), 07.07.2009.
2.pants - Tiesības uz dzīvību

Lejupielādēt

ŽDANOKA pret Latviju. Nr.58278/00 – Lēmums, 06.03.2003.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

Lejupielādēt

ŽDANOKA pret Latviju. Nr.58278/00 – Spriedums, 16.03.2006.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 10.pants - Vārda brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 1.protokols 3.pants - Tiesības uz brīvām vēlēšanām

Lejupielādēt

ZELČS pret Latviju, Nr.65367/16 - Spriedums (kopsavilkums), 20.02.2020.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt