Par tiesu lietām

Drukas versija
10. aprīlis, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 7. līdz 10.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 46 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 22 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
10. aprīlis, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.aprīlim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs 15 apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem un vienu pieteikumu par procesuālo tiesību pārņemšanu. Vienā lietā būs sprieduma pasludināšana. 17 lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
10. aprīlis, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 13. līdz 17.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs četras kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un septiņas blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumiem. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Ekonomikas ministrija, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Rīgas dome un Rīgas bāriņtiesa.
9. aprīlis, 2015

Lietā par personas izdošanas pieļaujamību Augstākā tiesa vēršas Eiropas Savienības Tiesā

Augstākās tiesas (AT) Krimināllietu departaments marta beigās, izskatot izdodamās personas advokāta sūdzību par Ģenerālprokuratūras lēmumu par izdošanas pieļaujamību Krievijas Federācijai, nolēma uzdot Eiropas Savienības Tiesai prejudiciālus jautājumus, lai noskaidrotu viedokli par Līguma par Eiropas Savienības darbību piemērojamību. Ņemot vērā, ka izdodamā persona ir Igaunijas pilsonis, Augstākās tiesas ieskatā, Līgums par Eiropas Savienības darbību piemērojams tādā veidā, ka Eiropas Savienības dalībvalsts pilsoņa izdošanas gadījumā valstij, kas nav Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonim garantējams tāds pats aizsardzības līmenis kā attiecīgās dalībvalsts pilsonim. Augstākā tiesa apturēja tiesvedību lietā līdz stāsies spēkā Eiropas Savienības Tiesas nolēmums.
8. aprīlis, 2015

Lietā par kompensāciju saistībā ar atsavinātu zemes gabalu lidostas „Rīga” vajadzībām spriedumu pasludinās aprīļa vidū

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta 2.aprīlī pabeidza izskatīt pēc būtības prasības lietu pret Latvijas Republiku LR Satiksmes ministrijas personā ar trešo personu VAS „Starptautiskā lidosta Rīga”” par kompensācijas un procentu piedziņu par savulaik prasītājai lidostas "Rīga" vajadzībām atsavināto zemesgabalu. Apelācijas instances tiesa spriedumu pasludinās 16.aprīlī plkst. 9.50.
7. aprīlis, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 30.marta līdz 2.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 36 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. Vienā lietā tiesnešu kolēģija atteikusies ierosināt kasācijas tiesvedību sakarā ar blakus sūdzību par apelācijas instances tiesas lēmumu nosūtīt lietu pirmās instances tiesai likumā noteikto darbību izpildei. 11 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.
1. aprīlis, 2015

Tiesa izbrauc skatīt un pārbaudīt pierādījumus dabā

Ja rakstveida vai lietiskos pierādījumus nevar nogādāt tiesā, tiesa pieņem lēmumu par apskati un pārbaudi to atrašanās vietā – pamatojoties uz šo Administratīvā procesa likuma 238.pantu, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesas sastāvs 30.martā izbrauca skatīt Limbažu pašvaldības autoceļu Tūjas šoseja–Aucere uz vietas.
26. marts, 2015

Par apelācijas kārtībā izskatāmām lietām no 30.marta līdz 2.aprīlim

Augstākās tiesas Civillietu tiesu palāta tiesas sēdē mutvārdu procesā izskatīs astoņas apelācijas sūdzības par pirmās instances tiesas spriedumiem. Deviņas lietas ar blakus sūdzībām izskatīs rakstveida procesā.
26. marts, 2015

Par kasācijas kārtībā izskatāmām lietām no 30.marta līdz 2.aprīlim

Augstākās tiesas (AT) Administratīvo lietu departaments rakstveida procesā izskatīs piecas kasācijas sūdzības par apelācijas instances tiesas spriedumiem un vienu blakus sūdzību par zemākas instances tiesas lēmumu. Kasācijas sūdzības iesniegtas lietās, kurās atbildētājs ir Valsts ieņēmumu dienests, Uzņēmumu reģistrs, Ministru prezidents, Ieslodzījuma vietu pārvalde un Latvijas valsts meži.
20. marts, 2015

Par rīcības sēdes lēmumiem no 16. līdz 20.martam

Augstākās tiesas (AT) Civillietu departaments, rīcības sēdē izskatot iesniegtās kasācijas sūdzības, 38 lietās pieņēmis lēmumu par atteikšanos ierosināt kasācijas tiesvedību. Šādu lēmumu departaments pieņēmis, jo tiesnešu kolēģijai nerodas šaubas par zemākas instances tiesas sprieduma tiesiskumu un izskatāmajai lietai nav nozīmes judikatūras veidošanā. Līdz ar to lietās stājas spēkā apelācijas instances tiesas spriedumi. 14 lietas nodotas izskatīšanai kasācijas kārtībā rakstveida procesā.