• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pieteicēja

SPROĢE pret Latviju. Nr.7407/06 - Lēmums (kopsavilkums), 12.11.2015.
6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

Lejupielādēt

SPŪLIS un VAŠKEVIČS pret Latviju. Nr.2631/10, Nr.12253/10 – Lēmums (kopsavilkums), 18.11.2014.
6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

Lejupielādēt

STAŅEVS pret Bulgāriju (Stanev v. Bulgaria). Nr.36760/06 – Spriedums, 17.01.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.pants - Tiesības uz brīvību un drošību / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

STAROVOITOVS pret Latviju. Nr. 27343/05 – Lēmums (kopsavilkums),11.12.2012.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums

Lejupielādēt

ŠTEINA pret Latviju. Nr.7463/1 - Lēmums (kopsavilkums), 11.05.2023.
2.pants - Tiesības uz dzīvību

Lejupielādēt

STRAUME pret Latviju. Nr.59402/14 - Spriedums (kopsavilkums), 02.06.2022.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība

Lejupielādēt

STRAUTNIEKS pret Latviju. Nr.31632/03 – Lēmums, 01.04.2008.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 13.pants + 3.pants

Lejupielādēt

ŠUTOVA pret Latviju. Nr.64203/14 - Spriedums (kopsavilkums), 08.06.2017.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

SVĀRPSTONS un citi pret Latviju. Nr.14976/05 - Lēmums (kopsavilkums), 12.01.2017.
8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu

Lejupielādēt

SVĒTIE KLOSTERI pret Grieķiju (Holy Monasteries v.Greece). Nr.13092/87 – Spriedums, 09.12.1994.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 9.pants - Domu, pārliecības un ticības brīvība / 11.pants - Pulcēšanās un biedrošanās brīvība / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 1.protokols 1.pants - Īpašumtiesību aizsardzība

Lejupielādēt