• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Pēc pieteicēja

SVINARENKO un SĻADŅEVS pret Krieviju (Svinarenko and Slyadnev v. Russia). Nr.32541/08, Nr.43441/08 – Spriedums, 17.07.2014.
3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu

Lejupielādēt

SVIPSTA pret Latviju. Nr.66820/01 – Spriedums, 09.03.2006.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

SVIPSTA pret Latviju. Nr.66820/01 – Lēmums, 06.05.2004.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

SVIPSTA pret Latviju. Nr.66820/01 – Spriedums (kopsavilkums), 09.03.2006.
5.panta 1.punkts - Apcietinājuma pamatotība / 5.panta 3.punkts - Apcietinājuma ilgums / 5.panta 4.punkts - Apcietinājuma pārskatīšanas regularitāte / 6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

TALANKOVS pret Latviju. Nr.5001/04 – Lēmums, 04.01.2008.
1.pants - Pienākums ievērot cilvēktiesības / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 5.panta 2.punkts - Apcietinātā informētība / 6.pants - Tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu / 6.panta 2.punkts - Nevainīguma prezumpcija / 6.panta 3.punkts - Tiesību minimums noziegumā apsūdzētai personai / 17.pants – Tiesību ļaunprātīgas izmantošanas aizliegums

Lejupielādēt

TALMANE pret Latviju. Nr.47938/07 - Spriedums (kopsavilkums) - 13.10.2016.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt

TARANEKS pret Latviju. Nr.3082/06 – Spriedums (kopsavilkums), 02.12.2014.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

TARANEKS pret Latviju. Nr.3082/06 - Spriedums, 02.12.2014.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā / 8.pants - Tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi

Lejupielādēt

TARARIJEVA (Tarariyeva) pret Krieviju. Nr.4353/03 – Spriedums, 14.12.2006.
2.pants - Tiesības uz dzīvību / 3.pants - Spīdzināšanas aizliegums / 13.pants - Tiesības uz efektīvu aizsardzības nodrošinājumu / 14.pants - Diskriminācijas aizliegums / 34.pants - Tiesības netraucēti sazināties ar ECT

Lejupielādēt

TAUTERS pret Latviju. Nr.57008/18 - Lēmums (kopsavilkums), 24.06.2021.
6.panta 1.punkts - Tiesības uz taisnīgu un atklātu lietas savlaicīgu izskatīšanu neatkarīgā un objektīvā tiesā

Lejupielādēt