• 75%
  • 100%
  • 125%
  • 155%

Administratīvais process iestādē

22.01.2021. Administratīvo lietu departamenta lēmums lietā Nr. SKA-626/2021 Lietas ārpustiesas izskatīšanas kārtība, ja iestāde nav saņēmusi personas iesniegumu

Lejupielādēt